Finálová 6. edice konaná 22-23.9. 2018 v Jablonci nad Nisou

Pořádá: Česká Asociace Kanoepola spolu s domovskou loděnicí TJ Delfín Jablonec, kontaktní osoba Petr Ježdík tel 774 579 774,

Harmonogram akce:
pátek 21.9.2018
Stavba hřiště, dobrovolné soustředění: oheň, pivo, pokec.
Sobota 9.9.2017
9:00 – setkání kapitánů družstev, informace o systému her a organizaci (ti co nebyli v patek), výklad pravidel
9:30 – začátek her
18:30 – konec her
Neděle 10.9.2017
9:00 – začátek her
16:00 – konec her, zhodnocení turnaje

Cesta:
cesta z Prahy do hostující loděnice (TJ Delfín, Průběžná 341/16, Jablonecké Paseky) není obtížná

ani z Chomutova

ani z Plzně

ani z Týna

hřiště je v dochozí vzdálenosti zde:

parkovat se může před loděnicí

Ubytování:
Je možné si postavit stan na louce vedle loděnice TJ Delfín, je možné přespat v loděnici na zemi na betoně. Chovejte se tam slušně a ohleduplně.
Další možnost ubytování u Vaška doma.

Catering
Na místě je několik hospod v dochozí vzdálenosti. V loděnici je ohniště (Vašek) cituji: „Uděláme oheň. Pivo koupim. Rychlovarka a zákl vybavení je v lodenici. Pokud stihnu, uvařil bych nějaký velký jídlo pro všechny.“
jinak další hospody: https://mapy.cz/s/I4P6
Hospoda U křížku – bod 5
2 pizzerie a restaurace b6 a b7.
Tesco – b8,
Kaufáč b9.

Upozornění:
Účast na soutěži je dobrovolná a plně na vlastní nebezpečí. Každý startující si je vědom, že ač je to sport přátelský a vesměs nekonfliktní, může docházet ke kolizím a ve výjimečných případech i ke zraněním. Kapitán týmu zodpovídá za svůj tým, svým podpisem stvrdí, že poučil svůj tým o bezpečném chování na hřišti, že členové týmu jsou plavci a že v případě nezletilosti sportovce, je podepsán souhlas s aktivní účastí na akci zákonným zástupcem sportovce.
Nejbližší nemocnice je bod cislo 10 na mapě

 

Napsat komentář